Vision og værdier

Vision og værdier i Skovby Sportsklub


Vision:

Vi vil frembringe glæden ved at være aktiv hos det enkelte medlem. Vi udviser samfundssind lokalt samt internationalt.  

Værdier:

1. Respekt:

Vi respekterer alle uanset hvem du er og hvilken holdning du har. Vi opfordrer til ærlig kommunikation og konstruktiv kritik af andres uhensigtsmæssige handlinger. ”Vi går efter bolden og ikke efter manden”

 • Respekt er at tale pænt til dommeren.
 • Respekt er at sige sin mening uden at støde andre.
 • Respekt er at lytte til andres mening.
 • Respekt er at efterleve forenings værdisæt.
 • Respekt er at tale pænt til dine medspillere/holdkammerater
 • Respekt er at respektere andres holdninger og meninger, selvom man ikke er enig.

 

2. Fællesskab:

Vi er holdspillere og er glade for at være en del af et større fællesskab. Vi har hver især en forpligtigelse til at få fællesskabet til at fungere.

 • Fællesskab er at deltage i den årlige julefrokost.
 • Fællesskab er at deltage i juleafslutning.
 • Fællesskab er et deltage i generalforsamlingen.
 • Fællesskab er at deltage aktivt når man er til træning.
 • Fællesskab er at føle sig tryg i blandt foreningens medlemmer.
 • Fællesskab er at prioritere træning
 • Fællesskab er at snakke/lege med alle
 • Fællesskab er at støtte op om andres idéer/forslag.

 

 

3. Ansvar:

Vi tager ansvar og stiller krav til os selv.  Vi har et ansvar for at efterleve foreningens værdisæt.

 • Ansvar er at tage til træning selvom man er træt.
 • Ansvar er at hjælpe med at samle ind til vores projekt på Zanzibar.
 • Ansvar er at hjælpe med at motivere holdkammerater til at komme til træning
 • Ansvar er at give nye medlemmer en god start, så de føler sig velkommen.
 • Ansvar er at tage “ja-hatten på til træning”
 • Ansvar er at yde hvis man har evnen/muligheden
 • Ansvar er at hjælpe, støtte og motivere hinanden.

 

4. Bevægelsesglæde:

Vi har fokus på bevægelsesglæde og motivationen til at have en aktiv hverdag. Der skal være plads til at eksperimentere og fejle for at lære at udvikle sig.

 • Bevægelsesglæde er at deltage i alle aktiviteter, også de aktiviteter man ikke er vant til.
 • Bevægelsesglæde er at dyrke sport med sit barn.
 • Bevægelsesglæde er at opmuntre medspillere uanset niveau.
 • Bevægelsesglæde er at man går hjem fra træning med et smil på læben.
 • Bevægelsesglæde er at blive bedre og udvikle sig for til sidst mærke, at bevægelsesaktiviteten mestres
 • bevægelsesglæde er at udfordre sig selv og prøve nye ting
 • Bevægelsesglæde er at lege
 • Bevægelsesglæde er at lege nye færdigheder ind