Bestyrelsen

Bestyrelsen


Bestyrelsen i Skovby Sportsklub består af: 


Thomas Johansen - Formand


Pernille Østergaard - Næstformand


Anders Liebum Møller - Kasserer


Bjørn Østergaard  - Menigt medlem


Kristian L. Amdisen - Menigt medlem


Jeanette Randrup - Menigt medlem (Administration) 


Derudover træder Michael Rauter til som suppleant i tilfælde af andre medlemmers fravær. 


Du er altid velkommen til at kontakte os. 

Profiler
AM
Anders L. Møller
Kasserer
52 21 15 46
Bjørn Østergaard
Menigt medlem
27 29 28 21
JR
Jeanette  Randrup
Menigt medlem - Administration
41 82 82 11
KA
Kristian Amdisen
Menigt medlem
42 65 20 18
MR
Michael Rauter
Suppleant
42 12 75 55
Pernille K. Østergaard
Næstformand
30 93 91 21
TJ
Thomas Johansen
Formand
31 18 67 93